Prečo som sa rozhodol pre participatívny rozpočet?

V poslednej dobe čoraz častejšie počúvam otázky ľudí, prečo sa v ich okolí nič nerobí, prečo sa robí len tam na druhej strane a pre nich teda nič. Tieto názory len rozvíjajú medzi obyvateľmi vášne, rozdeľujú lokality a možno aj prehlbujú "občiansku závisť".

Preto som prišiel s nápadom, ktorý sa osvedčil aj v iných mestách, dať obyvateľom do rúk jednoduchý a účinný nástroj, ktorý im umožní priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta pre svoju lokalitu.

Predstavte si v okolí Vášho domova zlepšené parkovanie, obnovený verejný priestor, opravený chodník, vysadenú zeleň, nové detské ihrisko, aktivity pre seniorov... Tento nápad ma o to viac teší, že aj obyvatelia lokalít ako je napríklad Varoš, Kanaš alebo sídlisko s bytovkami budú vidieť v okolí svojho domova výsledky, pretože vyčlenenú sumu peňazí im iná lokalita nevezme.

AKO BY TO MOHLO PREBIEHAŤ ?

Prípravná fáza

Každoročné vyčlenenie určitej sumy financií pre participatívny rozpočet napr. pre prvý rok suma vo výške 50.000 € s postupným navyšovaním.

Rozdelenie územia mesta do lokalít - napr. celkovo 7 lokalít z toho 5 vo Veľkom Šariši a 2 v Kanaši.

Predkladanie nápadov (zadaní pre mesto) pre konkrétnu lokalitu.

Predloženie získaných nápadov do rozhodovacej fázy.

Rozhodovacia fáza

Verejná prezentácia nápadov prostredníctvom stránky mesta, Facebook-u, verejných stretnutí.

Verejné hlasovanie obyvateľov v konkrétnej lokalite.

Realizačná fáza

Zaradenie úspešných nápadov do realizácie a ich administratívno-technická príprava.

Samotná realizácia mestom alebo aj s pomocou obyvateľov, t.j. nositeľmi nápadov.

Obrázkový zdroj: webový odkaz Trenčianského samosprávneho kraja