VERÍM TOMU ČO ROBÍM, ROBÍM TO ČOMU VERÍM

Detstvo

Moje prvé roky života boli späté s Veľkým Šarišom, priniesli mi nielen kamarátstva, ale aj základy výchovy v škôlke, či silný vzťah k starým rodičom Bašistovým, ktorí tu žili. 

Veľmi rád spomínam na lyžovačky na Hrone, opekačky na hrade, kúpanie v Toryse, odpustové slávnosti, či zmrzlinu u nás na ulici Andreja Hlinku, ako aj na zberanie húb s dedkom v Kanaši... Tých spomienok je veľmi veľa. 

To všetko ma ovplyvnilo a prispelo k tomu, aby som mohol dnes jasne povedať, že naše mesto mám rád, chcem tu žiť a som tu preň.

Na ulici Andreja Hlinku so sesternicou Simonou.

Štúdium

Už počas štúdia na Gymnáziu Konštantínova 2 v Prešove som svoje kroky smeroval k histórii a občianskej náuke. To všetko sa odzrkadlilo na mojom záujme o právo, ktorý sa spoločne so študijným úsilím pretavil do prijatia na Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. 

Vysoká škola mi priniesla mnoho odborných a životných skúseností a už počas nej som ako zástupca študentov v akademickom senáte univerzity mohol nazrieť pod pokrievku samosprávy, aj keď len akademickej. Riešili sme reálne problémy študentov, zastupovali sme ich a bojovali za nich s jasným cieľom, aby sme sa posunuli ďalej a zmenili niečo k lepšiemu. A to mi zostalo aj dodnes.

Vo vzdelávaní som pokračoval aj po skončení štúdia na univerzite, a to obhájením rigoróznej skúšky (JUDr.) v odbore obchodné a pracovné právo.

Zloženie prísahy na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave.

Práca

Je tomu už takmer 8 rokov, čo ako právnik mesta poznám a riešim problémy ľudí, problémy mesta.

Počas môjho pôsobenia na mestskom úrade som nadobudol dostatočný prehľad a široký záber vedomostí o fungovaní a riadení mesta. Nepotrebujem sa rozhliadať, som pripravený zasadnúť a realizovať to, čo naši obyvatelia a mesto potrebujú.

Osobná zanietenosť do rozvoja nášho mesta spoločne s právnym povedomím sa počas mojej kariéry preniesla aj k pracovnej pozícii projektového manažéra mesta, a teda k projektom rôzneho druhu. Znamená to, že pripravujem, koordinujem a realizujem hlavné investičné projekty mesta, ktoré sú podporované štátom či Európskou úniou.

Aj mojou zásluhou získalo mesto len v poslednom období 2,5 milióna € na projekty, ktoré sa už dnes realizujú a ďalšie, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich rokoch. 

Výsledky mojej práce môžete vidieť v už modernejšom verejnom osvetlení LED technológiou. Stojím za prípravou projektu občianskej hliadky a kompostérov, ktoré budú domácnostiam bezplatne odovzdané.

Aktuálne sa realizujú projekty budovania chodníkov pre  peších a cyklistov spoločne s mlynskou a južnou lávkou, ktoré opäť spoja brehy mesta. V plnom prúde je aj zateplenie budovy mestského úradu, ktoré prinesie úsporu financií mesta na jeho prevádzkovanie a skrášli vzhľad námestia. 

Už teraz je v riešení aj rozšírenie vodovodu, kanalizácie a cestná infraštruktúra a ja som pripravený využiť ponúkané možnosti a pre naše mesto zabezpečiť čo najviac finančných prostriedkov a úspešných projektov.

Len tá práca, ktorá je kvalitná a vytrvalá, prináša výsledky.


Život vo Veľkom Šariši a túžba pomôcť 

Veľký Šariš mám skutočne a úprimne rád. Aj keď som človek, ktorý rád cestuje, spoznáva svet a vidí, ako veci fungujú za hranicami našej krajiny, vždy som sa cítil doma vo Veľkom Šariši. Mám v ňom rodinu, priateľov a našiel som tu potrebný pokoj a atmosféru, ktorá mi prirástla k srdcu.

Cestovanie pre mňa predstavuje jedinečnú možnosť vidieť nielen okolité, ale aj vzdialené krajiny a umožňuje mi čerpať nápady, ktoré dnes v iných mestách fungujú a osvedčili sa. Vždy sa však rád vraciam domov do nášho mesta s predstavou niečo vytvoriť.

S manželkou na cyklistickom chodníku v Los Angeles.

V poslednej dobe čoraz častejšie počúvam otázky ľudí, prečo sa v ich okolí nič nerobí, prečo sa robí len tam na druhej strane a pre nich teda nič. Tieto názory len rozvíjajú medzi obyvateľmi vášne, rozdeľujú lokality a možno aj prehlbujú "občiansku závisť".