SPRAVME ŠARIŠ NAOZAJ VEĽKÝM


Aj Vy máte po príchode z práce pocit, že Vám v našom meste niečo chýba? Nemáte možnosť nakúpiť to, čo potrebujete? Zobrať deti na prechádzku? Kultúrne sa zabaviť a zrelaxovať?


NOVÉ OBCHODY A SLUŽBY nám dlhodobo chýbajú. V ostatnom čase mesto Veľký Šariš započalo rokovania o nových potravinách v našom meste, ktorých som bol súčasťou. Mojím cieľom je pokračovať v aktívnych stretnutiach s investormi a vytvoriť obchodné stredisko, ktorého súčasťou nebudú iba potraviny, ale aj drogéria, domáce potreby, kaviareň a občerstvenie.

ROZVOJ KULTÚRY musí nabrať tie správne obrátky. Občania musia cítiť, že to u nás žije, musia mať možnosť, ako sa zabaviť a oddýchnuť si od práce. Kultúrny objekt, multifunkčné ihriská, nové kultúrne leto a pravidelné filmové, hudobné či divadelné večery, pozorovanie hviezd na hrade, s aktivitami pre dospelých aj deti, jednoducho pre každého niečo? Nebránim sa novým nápadom a návrhom, ktoré naše mesto spravia kultúrnejším a atraktívnejším pre nás, ako aj širšie okolie. 

ROZVOJ ŠPORTU. Náš areál má potenciál centra športu a oddychu, ktorý musí byť naplno využitý. Problémy ktoré vnímam a ku ktorým sa musíme spoločne s tímom poslancov postaviť čelom zhrniem do niekoľkých bodov. 1. Vybudovanie respektíve oprava zázemia (šatní) pre športovcov, 2. preloženie detského ihriska z nedostupného miesta na zeleň k starej kolkárni, a s tým spojené 3. dokončenie oplotenia a osvetlenia areálu. Mňa osobne veľmi nadchla aj myšlienka 4. otvorenia zmiešanej športovej triedy v základnej škole, aby sme podchytili a pracovali s potenciálom našich detí.

Rovnako za dôležité považujem myslieť na mamičky s deťmi, ako aj mládež, pre ktorých je možnosť stretnutia v MATERSKOM A MLÁDEŽNÍCKOM CENTRE nielen forma oddychu, ale aj pomoci, ktorú v súčasnosti nedostávajú.

Za nesmierne dôležité považujem KONIEC ČIERNYCH STAVIEB A riešenie aktuálnych problémov v UŽ OBÝVANÝCH LOKALITÁCH, ktoré majú u mňa prednosť. Napredujme, ale nie na úkor tých obyvateľov, ktorí tu už žijú a dennodenne zažívajú deficit v cestnej infraštruktúre, ako je tomu dnes v Kanaši. 

Je nevyhnutné odstrániť všetky súčasné problémy v infraštruktúre a až následne bude možné sprístupniť na výstavbu "nové lokality". To dosiahneme vypracovaním a schválením viacročného investičného plánu s jasným finančným krytím a zodpovedajúcimi termínmi a Vy takto získate záväzok, že mesto Váš problém vyrieši.

Riešenie aktuálnych problémov má u mňa prednosť. 

Ja som sa rozhodol pre to niečo urobiť a čo Vy?