BUĎ MOJÍM ŠÉFOM! 


Sú potreby Kanaša rovnaké ako na Varoši ?

... financie pre Vašu lokalitu Vám iná nevezme ...


Participatívny rozpočet

Šarišania musia získať do rúk jednoduchý, ale pritom účinný nástroj, ktorý im umožní priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta pre svoju lokalitu. Musia mať možnosť rozhodovať o veciach, ktoré sa ich priamo dotýkajú, a preto si kladiem otázku, prečo sa brániť nápadom, ktoré sa osvedčili v iných mestách ako je Trnava, Liptovský Mikuláš či Piešťany?

Z tohto dôvodu chcem zaviesť participatívny rozpočet. Čo to znamená? 

Predstavte si v okolí Vášho domova zlepšené parkovanie, obnovený verejný priestor, opravený chodník, vysadenú zeleň, nové detské ihrisko, aktivity pre seniorov... Možnosti sú rôzne.  

Mojím cieľom je, aby mesto každoročne venovalo určitú sumu peňazí konkrétnej lokalite a jej obyvatelia ju budú môcť použiť na vytvorenie niečoho, čo im chýba, alebo čo jednoducho potrebujú zlepšiť. 

Len Vy budete rozhodovať, či už formou verejného hlasovania a verejných stretnutí, pričom každoročne vyčlenenú sumu financií pre Vašu lokalitu Vám iná nevezme, lebo tá dostane svoj balík financií.


Financie pre KANAŠ z predaja dreva 

Veľmi dobre viem, čo negatívne vnímajú Kanašania. Je verejné známe, že v Kanaši sa ťaží drevo z mestských lesov a na jeho vývoz sa užívajú jeho cesty avšak výťažok z predaja dreva sa obyvateľom Kanaša nevráti. 

Preto ponúkam riešenie, a tým je primárne investovanie výťažku z predaja dreva na riešenie deficitu chodníkov a cestnej infraštruktúry v tejto miestnej časti Veľkého Šariša.

...je čas začať meniť to, na čo môžeme dosiahnuť...