VÍZIA, SPÔSOB, VÝSLEDOK


DOTÁCIE, GRANTY, EUROFONDY. Som v tom doma, vždy o krok vopred a s kolieskom v hlave navyše, pripravený využiť možnosti, ktoré sa mestu naskytnú. Pre mesto sa chcem iba v najbližšom období postarať o úspešné projekty, ktoré sa týkajú: rozšírenia vodovodu a kanalizácie; vodozádržných a protipovodňových opatrení pre potok v Kanaši, na ul. Pod Bikošom, Tulčícka a Zámocká; pracovných príležitosti pre nezamestnaných, opatrovateliek v domácnostiach ako aj služieb domovníka v bytových domoch. 

Taktiež oddychová zóna pod hradom, archeoskanzen a multifunkčný objekt na hrade prispejú k skrášleniu okolia hradu a vytvoria nové možnosti kultúrneho vyžitia pre rodiny s deťmi. 

Dobrý primátor musí mať MODERNÚ VÍZIU, ako by mohlo mesto raz vyzerať. Ja osobne si na jednej strane ctím naše kultúrne hodnoty a tradície, na strane druhej si uvedomujem, že doba napreduje nesmiernym tempom a my nesmieme zaspať na vavrínoch.  

Pod pojmom vízia mám na mysli dlhodobé investície, ako aj samotné fungovanie mesta, ktoré takto môže získať moderný vzhľad a nápady, ku ktorým sa raz hrdo spoločne prihlásime. Musíme si uvedomiť, že takéto vízie sa nezrodia z mesiaca na mesiac, ale je nutné s nimi začať pracovať, pripraviť ich a potom hľadať možnosti ako ich zrealizovať.

Keď v roku 2015 predstavil starosta Kvakoviec víziu Národného centra vodných športov, oddychu a športovej histórie na Domaši, mnohí si mysleli, že ide o utópiu. Držal som mu prsty, lebo mal jasnú, modernú predstavu, ale hlavne mal v ruke projekt, s ktorým mohol aktívne hľadať investora. Dnes si aj samotná vláda uvedomila, že vízia z Kvakoviec vie priniesť lepší život jeho občanom, prispeje k rozvoju zamestnanosti, športu či turizmu, a preto ju  podporí takmer siedmimi miliónmi eur!

Ponúkam teda niečo, čo u nás ešte nebolo. Ponúkam riešenie investičných vízií mesta nielen participáciou obyvateľov, ale otvorením sa spolupráci s mladými ľuďmi a občianskymi združeniami, nech rozvíjajú svoje nápady pri tvorbe komunálneho života. 

Ponúkam záväzok uskutočniť verejnú architektonickú súťaž návrhov, organizovanú Slovenskou komorou architektov, aby sme sa raz mohli pri mestskej stavbe hrdo odfotiť, ako to robievame na výletoch v okolí. 

Som za spoluprácu s univerzitami a školami, aby sme mohli víziu dopravného ihriska, športovo-oddychovej zóny alebo aj aquaparku konečne pretaviť do papierovej podoby - do projektovej dokumentácie. 

Aj takouto formou vieme rozvíjať naše vízie a hlavne vieme ich získať spoluprácou mnohokrát zadarmo. S takto pripravenou dokumentáciou bude mojím záväzkom pre Vás hľadať investorov,  riešiť financovanie a realizáciu vízie. 


Verím, že o pár rokov budeme my príkladom toho, ako sa vízia môže zmeniť na skutočnosť!